اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

مدارک ویزای اسلواکی

چک لیست ویزای تجاری

۱. اصل پاسپورت با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ خروج از حوزه شنگن. پاسپورت باید طی ۱۰ سال گذشته صادر شده باشد و ۲ صفحه آن نیز خالی باشد.

۲. فرم ویزای پرشده به صورت آنلاین و امضاء شده توسط متقاضی به همراه بارکد فرم آنلاین .برای اعضای خانواده و سفرهای گروهی هر فردی باید فرم جداگانه داشته باشد.در صورتی که فردی زیر ۱۸ سال باشد, باید فرم توسط پدر و مادریا قیم قانونی امضا شود.

۳.دو عدد عکس جدید سایز ۳.۵ در ۴.۵

۴. ترجمه شناسنامه

۵. دعوت نامه امضاء شده توسط شرکت یا سازمان اسلواکی که هدف سفر و تاریخ سفر در آن قید شده باشد, که دعوت نامه باید بر روی سربرگ رسمی شرکت با کلیه مشخصات به همراه مهر و امضاء باشد.

۶. مدارک دال بر روابط تجاری یا بلیط ورودی تاییده و ثبت نام کنفرانس نمایشگاه و …

در صورتی که میزبان هزینه های فردی را پرداخت میکند باید در دعوت نامه قید شود.

۷. کپی رزرو بلیط  پرواز طبق تاریخ هتل رزرو شده.

الف) مدارک لازم برای کارمندان:

۱. گواهی شغلی در سربرگ شرکت که سمت, حقوق, تاریخ استخدام, اجازه مرخصی و هدف سفر به همراه مهر و امضاء و مشخصات شرکت قید شده باشد.

۲. فیش حقوقی سه ماهه گذشته

۳.مدارک اثبات بیمه تامین اجتماعی

۴. پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که حقوق واریزی را نشانه گذاری کنید.

ب) مدارک برای صاحبان مشاغل:

۱.مدارک رسمی شرکت , روزنامه رسمی , گواهی ثبت شرکت و…

۲ .مدارک اثبات لیست بیمه

۳.پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که در آمد فرد مشخص  شده باشد

۴. رسید آخرین پرداخت مالیاتی

  پ)  مدارک بازنشستگان:

۱.گواهی بازنشستگی

۲.پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که درآمد مشخص شده باشد.

۳.مدارک لازم برای افراد همراه بدون شغل:

۴. ترجمه شناسنامه که وابستگی فرد به متقاضی اصلی را نشان دهد.

ت)مدارک برای فرزندان :

۱.مدارک اثبات روابط خانوادگی که ترجمه شناسنامه پدر برای کل خانواده کافی باشد

۲.در صورت مسافرت افراد زیر ۱۸ سال: اجازه رسمی خروج محضری توسط پدر و مادر

۳.در صورت مسافرت به همراه یکی از والدین: کسب اجازه رسمی محضری از پدر یا مادری که همراه فرد نیست.

۴.گواهی اشتغال به تحصیل

۵.کلیه مدارک مالی و شغلی شخص پرداخت کننده برای هزینه سفر فرزندان.

مدارک وابستگی به ایران برای تمامی درخواست دهنده های ویزا لازم می باشد.

 د) بیمه مسافرتی

ه) کپی از پاسپورت قدیمی

چک لیست ویزای توریستی

مدارک ویزای اسلواکی، باید توسط دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی ترجمه شود.

۱. اصل پاسپورت با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ خروج از حوزه شنگن. پاسپورت باید طی ۱۰ سال گذشته صادر شده باشد و ۲ صفحه آن نیز خالی باشد.

۲. فرم ویزای پرشده به صورت آنلاین و امضاء شده توسط متقاضی به همراه بارکد فرم آنلاین .برای اعضای خانواده و سفرهای گروهی هر فردی باید فرم جداگانه داشته باشد.در صورتی که فردی زیر ۱۸ سال باشد, باید فرم توسط پدر و مادریا قیم قانونی امضا شود.

۳. دو عدد عکس جدید سایز ۳.۵ در ۴.۵

۴.ترجمه شناسنامه

۵. بلیط رفت و برگشت هواپیما

۶. تاییده رزرو هتل .

الف) مدارک لازم برای کارمندان:

۱. گواهی شغلی در سربرگ شرکت که سمت, حقوق, تاریخ استخدام, اجازه مرخصی و هدف سفر به همراه مهر و امضاء و مشخصات شرکت قید شده باشد.

۲. فیش حقوقی سه ماهه گذشته

۳.مدارک اثبات بیمه تامین اجتماعی

۴. پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که حقوق واریزی را نشانه گذاری کنید.

ب) مدارک برای صاحبان مشاغل:

۱.مدارک رسمی شرکت , روزنامه رسمی , گواهی ثبت شرکت و…

۲ .مدارک اثبات لیست بیمه

۳.پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که در آمد فرد مشخص  شده باشد

۴. رسید آخرین پرداخت مالیاتی

  پ)  مدارک بازنشستگان:

۱.گواهی بازنشستگی

۲.پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که درآمد مشخص شده باشد.

۳.مدارک لازم برای افراد همراه بدون شغل:

۴. ترجمه شناسنامه که وابستگی فرد به متقاضی اصلی را نشان دهد.

ت)مدارک برای فرزندان :

۱.مدارک اثبات روابط خانوادگی که ترجمه شناسنامه پدر برای کل خانواده کافی باشد

۲.در صورت مسافرت افراد زیر ۱۸ سال: اجازه رسمی خروج محضری توسط پدر و مادر

۳.در صورت مسافرت به همراه یکی از والدین: کسب اجازه رسمی محضری از پدر یا مادری که همراه فرد نیست.

۴.گواهی اشتغال به تحصیل

۵.کلیه مدارک مالی و شغلی شخص پرداخت کننده برای هزینه سفر فرزندان.

مدارک وابستگی به ایران برای تمامی درخواست دهنده های ویزا لازم می باشد.

 د) بیمه مسافرتی

ه)کپی از پاسپورت قدیمی

دانلود چک لیست ها

کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.