اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

مدارک ویزای سوئد

مدارک لازم برای ویزای سوئد

مدارک لازم برای درخواست روادید شنگن

برای درخواست ویزای شنگن ارائه مدارک اولیه  به شرح زیر الزامی است (بخش الف) . شما همچنین باید مدارك پشتوانه (supporting documents) را به سفارت ارائه  کنید (بخش ب) .  

الف- مدارک اولیه

پیش نیاز های اصلی برای پذیرش درخواست روادید شما توسط سفارت سوئد :  

 1. برای دریافت و بررسی درخواست روادید متقاضیان  توسط سفارت، کشور سوئد باید مقصد اصلی سفر باشد. 
 2. تاریخ شروع سفر باید در یک بازه زمانی  سه ماهه از روز مراجعه متقاضیان به سفارت قرار داشته باشد . 
 3. فرم آنلاین درخواست روادید که تکمیل، چاپ  و امضا شده باشد و یا فرم شماره 119031 (فرم درخواست روادید شنگن)  که تکمیل و امضا شده باشد. در صورتی  که متقاضیان کمتر از 18 سال سن داشته باشد، فرم درخواست روادید باید توسط قیم قانونی فرد امضا شده باشد  .
 • گذرنامه یا مدرک مسافرتی معتبر:  گذرنامه شما باید :
  • تا حداقل 3 ماه پس از خروج برنامه ریزی شده شما از حوزه شنگن اعتبار داشته باشد 
  • حداقل دو صفحه سفید داشته باشد 
  • در 10 سال گذشته صادر شده باشد
 • یک قطعه عکس تمام رخ که در اندازه عکس گذرنامه چاپ شده باشد . عکس باید در 6 ماه گذشته گرفته شده باشد
 • رسید بانکی واریز پول به حساب سفارت سوئد (اگر پول به صورت آنلاین پرداخت نشده باشد)
 • اطلاعات بیومتریک متقاضی  (اثر انگشت و عکس)توسط سفارت جمع آوری می گردند

در صورتی که پیش نیازهای ذکر شده در هنگام مراجعه به سفارت مهیا نشده باشند، فرم تقاضای روادید متقاضی  مرجوع خواهد شد  و تقاضای روادید ایشان بررسی نخواهد شد. در اینگونه موارد مدارک و پول پرداخت شده به حساب سفارت سوئد به متقاضیان بازگردانده خواهد شد. 

شما برای دریافت روادید باید همچنین مدارک پشتوانه ذیل را به سفارت ارائه کنید .

ب – مدارک پشتوانه

یکی  از قوانین اصلی در هنگام مراجعه به سفارت برای تقاضای دریافت روادید، ارائه اصل مدارک به سفارت است. اصل بعضی از مدارک را باید در هنگام مراجعه نشان داد و همچنین یک نسخه کیپ از آن را به سفارت تحویل داد. یکی دیگر از شرایط لازم، ارائه مدارک به زبان انگلیسی یا سوئدی و یا ارائه ترجمه مدارک به یکی از این زبان ها می باشد .

حتما به یاد داشته باشید  که ارائه مدارک شرط لازم برای شروع روند بررسی درخواست روادید شما می باشد . ارائه فرم روادید تکمیل شده به همراه همه مدارک لازم به معنای موافقت با درخواست روادید شما نمی باشد. 

دلیل درخواست از متقاضیان برای ارائه مدارک پشتوانه به سفارت، استفاده از این مدارک برای مشخص شدن  و اثبات موارد زیر است :

 • هدف از سفر برنامه ریزی شده
 • محل اقامت یا استطاعت مالی متقاضی  برای پرداخت هزینه های محل اقامت موقت در سوئد. همینطور استطاعت مالی متقاضی  برای تامین هزینه های مدت زمان اقامت در سوئد و بازگشت به محل زندگی  خود  اطلاعاتی که براساس آنها بتوان نسبت به قصد شما برای ترک کشورهای حوزه شنگن قبل ا ز اتمام تاریخ اعتبار روادید اطمینان حاصل کرد

تمامی متقاضیان روادید باید مدارک اصلی و پشتوانه  که با توجه به  شرایط افراد از آنها خواسته می شو د را به سفارت ارائه دهند. از تحقق شروط 1 تا 4 اطمینان حاصل کنید . 

1-  مدراکی دال بر داشتن محل اقامت موقت در سوئد   

 • رزو هتل  
 • یا تایید اسکان متقاضی توسط فرد یا ارگان میزبان یا اعزام کننده 
 • مدارک نشان دهنده استطاعت مالی شما برای تامین هزینه های مدت زمان اقامت در سوئد و ی

همینطور بازگشت به محل زندگ خود

 • گواهی تمکن مالی و گردش سه ماه گذشته حساب بانکی
  • یا مدارک دیگر نشان دهنده استطاعت مالی فرد برای تامین هزینه های مدت زمان اقامت در سوئد (کارت اعتباری ب نی المللی، چک مسافرتی یا غیره)

  –

به صورت کلی، مبلغ مورد نیاز روزانه برای اقامت فرد در سوئد 450  کرون سوئد تخمین زده شده است.

اگر متقاضی از قبل هزینه های اقامت خود را پرداخت کرده باش دو یا در مدت سفر در منزل بستگان یا دوستان اقامت داشته باشد، اندازه مبلغ مورد نیاز می تواند کمتر باشد. سفارت از شما مدارگ می خواهد که نشان دهنده توان اقتصادی شما در تامین هزینه های سفر خود باشد. مدارگ مانند گواهی تمکن مالی، گردش حساب بانکی و فیش های حقوقی سه ماه گذشته. اگر میزبان شما هزینه های سفر را تقبل می کند، شما باید به همین شیوه مدارک نشان دهنده میزان استطاعت مالی میزبان خود را به سفارت ادائه دهید. 

 • مدارک دال بر داشتن بیمه نامه مسافرتی
  • متقاضیان روادید باید بیمه نامه مسافرتی تهیه کرده باشند. بیمه نامه مسافرتی تهیه شده باید تمام هزینه های مرتبط با وضعیت های اورژانسی پزشکی، درمان های پزشکی در بیمارستان یا انتقال بیمار به کشور مبدا برای اقدامات پزشکی یا موارد فوتی را شامل شود . تعداد رو زهای بیمه مسافرتی باید منطبق با تعداد روزهای ویزای درخواستی باشد .
 • مدارکی که براساس آنها بتوان نسبت به قصد شما برای ترک کشورهای شنگن قبل از اتمام تاریخ اعتبار روادید اطمینان حاصل کرد .
  • ر ز رو بلیط مسافرتی: بلیط مسافرتی یا رزو بلیط مسافرتی  
  • اصل گذرنامه های قدیمی به همراه کیپی از صفحاتی که در آنها روادید یا مهرهای ورود و خروج وجود دارند .
 • مدارک نشان دهنده ثبات اقتصادی و اجتماعی متقاضی   
  • تمام متقا ض ها :
  • گواهی تمکن مالی و گردش حساب بانکی در سه ماه گذشته .
  • ارائه سند ملکی (در صورت وجود)
  • شناسنامه (سند هویتی که وضعیت خانوادگ فرد در آن درج و توسط اداره ثبت احوال صادر می شود)
  • مقامات رسمی : حکم کارگزینی  رسمی و آخرین فیش حقوقی 
  • کارمندان: حکم کارگزینی یا قرارداد کار جدید، فیش های حقوقی سه ماه قبل، دفترچه تامین اجتماعی یا مدارک دال بر عضویت در تامین اجتماعی، دفترچه خدمات درمانی یا دفترچه درمانی معادل و یا نامه از کارفرما که در آن دلایل عدم وجود این دفترچه توضیح داده شده باشند – صاحبان مشاغل و بازرگانان: اثبات فعالیت تجاری (پروانه کسب یا معرفی نامه از صنف تجاری)، سوابق تامین اجتماعی، خدمات درمانی یا مدارک معادل (در صورت وجود)
  • مدیران یا سهام داران شرکت های ایرا ن : معرفی  نامه رسمی  که به امضای نماینده قانونی شرکت رسیده باشد و در آن سمت  رسمی متقاضی ذکر شده باشد. مدارک ثبت شرکت در ایران
  • –           (آگهی ثبت و تغیرات درجراید). مدرک معرف سمت متقاضی  در شرکت در صورتی که اسم متقاضی  در آگهی ثبت یا تغیرات ذکر نشده باشد
  • هنرمندان : مدرک عضویت در یکی از صنوف یا انجمن های رسمی (خانه سینما، انجمن عکاسان و ..(و یا مدرگ دال بر انجام فعالیت های هنری نمایشگاه ها، فستیوال ها و …) و سوابق تامین اجتماعی، خدمات درمانی یا مدارک معادل (در صورت وجود)
  • مستمری بگیران : فیش حقوقی، احکام افزایش مستمری یا مدارک مشابه
  • دانش آموزان یا افراد زیر سن قانونی : مدارک نشان دهنده وضعیت اجتماعی و کاری والدین ،گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانش آموزی (در صورت وجود)
  • افراد بدون شغل : مدارک نشان دهنده وضعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی متقاض (سند ازدواج ،شناسنامه، اسناد ملکی)

اتباع غیر ایرانی ساکن ایران :

شما به عنوان فردی غیر ایرانی که ساکن ایران هستید، باید مدارک اصلی و همینطور مدارک پشتوانه قید شده را به سفارت ارائه دهید. شما همچنین باید کارت معتبر اقامت در ایران ر ا نیز به سفارت نشان دهید.

تاریخ انقضای مدرک اقامتی شما در ایران باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ اتمام روادید درخواست شما باشد. 

افراد زیر سن قانونی :

در صورتی که متقاضی  تنها یا به همراه یکی از والدین قصد سفر دارد، باید رضایتنامه کتبی قیم قانونی یا والد دیگر خود را به همراه داشته باشد. اگر والد به تنهایی قیومیت متقاضی  را داشته باشد، به رضایت نامه والد دیگر احتیاج نیست. مدارک تکمیلی در صفحه اطلاعات مربوط به افراد زیر سن قانونی قید شده اند . 

مدارک تکمیلی که باید توسط افرادی که به گروه های خاص تعلق دارند به سفارت ارائه شود :

اعضای دولت، نمایندگان مجلس یا اعضای سایر نهادهای تعریف شده در قانون اساسی : یادداشت شفاهی، حکم کارگزینی و یا مدارک رسمی دیگر

کارمندان سفارت خانه ها، کنسول گری ها، دفاتر نمایندگی سازمان ملل یا نهادهای رسمی کشورهای عضو :  گواهی اشتغال به کار از محل کار مربوطه شده سر دفتر اسناد رسمی : حکم انتصاب

شاغلین: افرادی که در حوزه کسب و کار آنها اتحادیه صنفی  تشکیل شده باشد (پزشکان، جراحان ،دندان پزشکان، داروسازان، وکلا، مهندسان عمران و اعضای خانواده آنها) گواهی نامه یا معرفی نامه از سازمان یا اتحادیه صنفی مربوطه

قضات: مدارک کاری و احکام مربوطه از قوه قضاییه

مدیران ارشد دولتی : یادداشت شفاهی یا حکم کارگزینی

دانشگاهیان (دانش یار، استادیار، استاد تمام، پروفسور، استاد مهمان، مدیر، رئیس دانشکده یا  رئیس دانشگاه): حکم کارگزینی از وزارت علوم

افسران ارتش، اعضای نیروانتظامی و دیگر نهادهای نظامی: یادداشت شفاهی یا حکم کارگزینی  از بخش اداری مربوطه

خبرنگاران: کارت خبرنگاری و قرارداد کار

ورزشکاران: حکم از فدراسیون ها و تشکل های رسمی ورزشی که در آنها تاریخ استخدام (شروع فعالیت) و سطح مهارت فرد (حرفه ای یا آماتور) قید شده باشد و یا مدارک دال بر حضو ر در مسابقات کشوری یا بین المللی 

دانلود مدارک سوئد

 • اشتراک گذاری:
کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.