اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

انواع ویزای فنلاند

  • ویزای گردشگری
  • ویزای بازدید تجاری
  • ویزای بازدید شخصی
  • ویزای بازدید فرهنگی ,کنفرانس و ورزشی

  • ویزای گردشگری

افرادی که  به عنوان گردشگر به فنلاند سفر می کنند باید درخواست ویزای توریستی بدهند .

  • ویزای بازدید تجاری

افرادی که به منظور تجاری به فنلاند سفر می کنند.

  • ویزای بازدید شخصی

افرادی  که به منظور دیدار اعضای خانواده، اقوام یا دوستان به فنلاند سفر می کنند.

  • ویزای بازدید فرهنگی ,کنفرانس و ورزشی

افرادی که برای اهداف فرهنگی، کنفرانس و ورزشی به فنلاند سفر می کنند.

کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.