اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

ویزای آلمان

انواع ویزای آلمان از لحاظ مدت زمان اقامت

ویزای کوتاه مدت

ویزای بلند مدت

ویزای ترانزیت

انوای ویزای آلمان از نظر هدف سفر

ویزای تحصیلی

ویزای کار

ویزای ازدواج

ویزای توریستی یا گردشگری

ویزای تجاری و نمایشگاهی

انواع ویزا آلمان از لحاظ تعداد دفعات ورود به کشور

1.ویزای یکبار ورود یا سینگل( Single visa):

به ویزایی گفته می شود که شخص در آن تنها یک بار اجازه ورود به کشور مقصد را دارد. و اعتبار آن پس از یکبار ورود و خروج به کشور مقصد از بین می رود.

۲. ویزای دو بار ورود یا دابل( Double visa):

دارنده این ویزا تا تاریخ اتمام اعتبار ویزا دو بار حق ورود و خروج به کشور مقصد را دارد.

۳ .ویزای چند بار ورود یا مالتیپل ( Multiple visa):

دارنده این ویزا تا تاریخ اتمام اعتبار ویزا، به مدت تاریخ اقامت قید شده می تواند به کشور مقصد به صورت نامحدود وارد و از آن خارج شود.

۴ .ویزای ترانزیت فرودگاهی( Airport transit visa):

این ویزا در واقع ویزای تعویض هواپیما است. دارنده این ویزا حق خروج از فرودگاه را ندارد و از ویزا می تواند فقط برای خارج شدن از هواپیما و رفتن به سالن ترانزیت و سوار شدن به هواپیمای بعدی استفاده کند.

کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.