اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

انواع ویزای ژاپن

ویزای توریستی جهت بازدید ژاپن

ویزای تجاری برای کسانی که ماموریت تجاری دارند

ویزای ترانزیت که فقط برای عبور از ژاپن صادر می شود

ویزای کار ویژه افرادی که مهارت خاصی دارند

ویزای دیدار با اعضای خانواده                                             

ویزای اقامت پزشکی                   

  ویزای کوتاه مدت

این ویزا به متقاضیان اجازه می دهد تا حداکثر 90 روز را برای گردشگری ، مشاغل ، شرکت در کنفرانس ، بازدید از دوستان / آشنایان و غیره بمانند که شامل فعالیت های پولی نمی شود.

ویزای بلند مدت

این ویزا به متقاضیان اجازه می دهد بیشتر از 90 روز برای انجام کار با حقوق (استاد ، روزنامه نگار ، محقق ، مهندس و غیره) ، برای تحصیل ، برای آموزش و غیره در این کشور بمانند.     

کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.