اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت فرانسه

 • وقت روادید الزامی بوده و باید برای هر متقاضی ثبت شود؛ از جمله کودکان زیر 12 سال، حتی اگر اجباری برای حضور شخص آنها هنگام ارائه پرونده نباشد.برای درخواست وقت سفارت به وی اف اس ایمیل بدهید. info.franceiran@vfshelpline.com
 • هر متقاضی روادید باید شخصا درخواست خود را ارائه دهد، به جز کودکان زیر 12 سال.
 • کودکان زیر 12 سال مجاز به ورود به مرکز درخواست روادید نیستند.
 • برای درخواست های خانوادگی، لطفا جزئیات اطلاعات تمام اعضا را در یک ایمیل ارسال کنید.
 • وقت های گروهی: درخواست های وقت گروهی بیش از 10 متقاضی باید ایمیل به franceiran@vfshelpline.com ارسال شود. این آدرس برای آژانس های مسافرتی می باشد.
 • شما می توانید حداکثر شش ماه پیش از تاریخ سفرتان درخواست وقت خود را بفرستید.

ایمیل باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 • Full Name
 • France-Visas Reference Number
 • Passport Number
 • Date of Birth (DD/MM/YYYY)
 • Passport Expiry Date (DD/MM/YYYY)
 • Nationality
 • Gender
 • Date of Departure (DD/MM/YYYY)
 • Contact Number (Mobile Number)

تنها در صورتی که تمام اطلاعات درخواست شده در ایمیل ارائه شده باشد وقت ملاقات داده می شود. در صورت ارسال ایمیل ناقص، وقتی به شما داده نمی شود و هیچ پاسخی به ایمیل خود دریافت نمی کنید.

هیچ وقت درخواست روادیدی را نمی توان لغو یا به تعویق انداخت. شما باید با ارسال ایمیل دیگری یک قرار ملاقات دیگر بگیرید.

در انتها یک نامه تأیید دریافت خواهید کرد.

شما باید نامه تأیید وقت روادید را چاپ کرده و هنگام ورود به مرکز درخواست روادید در قسمت پذیرش ارائه دهید.

 • اشتراک گذاری:
کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.