اینستگرام تاریانا پرواز @tplvisa شماره تماس واتساپ تلگرام @tarianaparvaz آدرس تاریانا پرواز tarianaparvaz

مدارک ویزا پرتغال

مدارک لازم جهت اخذ ویزای پرتغال

چک لیست تجاری پرتغال

1.فرم تقاضای ویزا

2.یک عدد عکس 3.5 در 4.5

3.پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار از تاریخ خروج شنگن

4.رزرو بلیط پرواز

5.تاییدیه رزرو هتل

6. بیمه مسافرتی با پوشش حداقل  30.000هزار یورو

7.مدارک شغلی کارمندان:

الف)گواهی شغلی که تاریخ استخدام, مدت قرارداد کاری, حقوق, اجازه مرخصی ,هدف سفر که توسط مدیر شرکت با کلیه مشخصات شرکت مهر و امضاء  شده باشد.

ب) فیش حقوقی سه ماهه گذشته به همراه تاییدیه سوابق تامین اجتماعی

8.تجار: کارت بازرگانی یا جواز کسب به همراه تاییدیه عضویت تامین اجتماعی

9. مدیران و سهامداران شرکت های ایرانی: روزنامه رسمی, گواهی ثبتی شرکت ها

10.هنرمندان: مدارک ثابت کننده ای که فرد در موسسه هنری عضو یا مشغول فعالیت می باشد که باید به همراه تاییدیه تامین اجتماعی باشد.

11.دعوت نامه شرکت پرتغالی که هدف سفر, مدت زمان سفر, روابط تجاری به همراه مهر و امضاء مدیر شرکت باشد.

12.پرینت سه ماهه بانکی به همراه تمکن بانکی

13.اسناد ملکی

14.شناسنامه

15.کپی پاسپورت به همراه ویزای قبلی

چک لیست توریستی پرتغال

1.فرم تقاضای ویزا

2.یک عدد عکس 3.5 در 4.5

3.پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار از تاریخ خروج شنگن

4.رزرو بلیط پرواز

5.تاییده رزرو هتل

6. بیمه مسافرتی با پوشش حداقل  30.000هزار یورو

7.مدارک شغلی کارمندان:

الف)گواهی شغلی که تاریخ استخدام, مدت قرارداد کاری, حقوق, اجازه مرخصی ,هدف سفر که توسط مدیر شرکت با کلیه مشخصات شرکت مهر و امضاء  شده باشد.

ب) فیش حقوقی سه ماهه گذشته به همراه تاییدیه سوابق تامین اجتماعی

8.تجار: کارت بازرگانی یا جواز کسب به همراه تاییدیه عضویت تامین اجتماعی

9. مدیران و سهامداران شرکت های ایرانی: روزنامه رسمی, گواهی ثبتی شرکت ها

10.هنرمندان: مدارک ثابت کننده ای که فرد در موسسه هنری عضو یا مشغول فعالیت می باشد که باید به همراه تاییدیه تامین اجتماعی باشد..

11.پرینت سه ماهه بانکی به همراه تمکن بانکی

12.اسناد ملکی

13.شناسنامه

14.کپی پاسپورت به همراه ویزای قبلی

15. مدارک بازنشستگان

الف) گواهی بازنشستگی

ب) پرینت ۶ ماهه حساب شخصی که درآمد مشخص شده باشد.

16.افراد زیر 18 سال

شواهدی از وضعیت اجتماعی یا شغلی والدین و در صورت لزوم گواهی حضور در مدرسه یا کارت دانشجویی

دانلود چک لیست ها

کلیه حقوق برای آژانس مسافرتی تاریانا پرواز محفوظ است.